DIVIDEN

Pendeposit yang mempunyai akaun SSPN yang berstatus aktif semasa proses agihan dividen dilakukan adalah layak menerima dividen pada kadar yang diisytiharkan.
Dividen akan dikreditkan terus ke akaun SSPN.
Ya. Pendapatan dari dividen SSPN dikecualikan daripada cukai.