Perlindungan Takaful

Keistimewaan:

 1. Premium dibayar oleh PTPTN.

 2. Perlindungan Ringit ke Ringgit (akaun am) dan maksimum RM100,000.00 (akaun amanah).

 3. Khairat/ pampasan kematian untuk pendeposit (RM2,000.00) dan penerima manfaat (RM500.00).

 

Syarat-syarat:

 1. Perlindungan takaful secara percuma berupa manfaat kematian/ ilat kekal menyeluruh (TPD) (RM kepada RM) dan khairat kematian disediakan kepada pendeposit yang layak dan berumur 18 sehingga sebelum berumur 65 tahun. Khairat kematian kepada penerima manfaat yang berumur 1 hari hingga 28 tahun juga disediakan tertakluk kepada syarat dan peraturan yang ditetapkan.
  *Layak sebelum tarikh ulang tahun kelahiran.

 2. Perlindungan:

  1. Kematian
   • Amaun Manfaat bersamaan dengan baki akaun (RM kepada RM)
   • Khairat Kematian bersamaan RM2,000.00 (pendeposit)
   • Khairat Kematian bersamaan RM500.00 (penerima manfaat)

    

  2. Keilatan Kekal Menyeluruh (TPD)
   • Amaun Manfaat bersamaan dengan baki akaun (RM kepada RM) sehingga RM2,500,000.00 maksimum.

Nota : Tertakluk kepada syarat-syarat yang ditakrifkan di dalam Sijil Induk

 

Kod Eksekutif PTPTN: 000008949