PENAMBAHAN DEPOSIT ONLINE
1. Letakkan no akaun SSPN i.
2. Letakkan jumlah simpanan.
3. Bayar
4. Simpan resit pembayaran untuk rujukan (screen shot atau download)

———————————————————————

Selepas penambahan online dibuat pendeposit boleh whatsapp untuk semakan transaksi kemudian satu resit penyata kira-kira akan dikeluarkan untuk semakan dan simpanan pendeposit.

Tekan button HANTAR RESIT untuk semakan.

*Penambahan deposit juga boleh dilakukan di mana-mana kaunter PTPTN seluruh negara.

Hantar Resit

PENAMBAHAN SIMPANAN

CONTOH SEMAKAN PENYATA SIMPANAN